TPS for Haitians

What a wonderful opportunity that over 150,000 HAITIANS  now have the opportunity to apply for TPS for the first time and ALSO, includes approximately 55,000 current TPS beneficiaries  .

Call our office now to get the assistance you need to submit your TPS application to USCIS as soon as possible.

To apply, individuals must have continuously resided in the United States since July 29, 2021.

WE DO TPS IN ALL 50 STATES call us NOW .

Ala yon bèl opòtinite ke plis pase 150,000 AYISYEN kounye a gen opòtinite pou aplike pou TPS la pou premye fwa epi tou, gen ladan apeprè 55,000 aktyèl benefisyè TPS yo.

Rele biwo nou an kounye a pou jwenn asistans ou bezwen pou soumèt aplikasyon TPS ou bay USCIS pi vit ke posib. Pou aplike, moun yo dwe toujou rete Ozetazini depi 29 jiyè 2021.

NOU FÈ TPS NAN TOUT 50 ETA rele nou KOUNYE A nan 305.433.5686 GRATIS TI CHERI 1.800.731.6092 

Do not wait, contact us now!

REQUIRED DOCUMENTS:

*Applicants under age 14 $50
*Applicants 14-65 years old $545.00
*Applicants 66 Years and Older $135.00
TPS PROCESSING TIMES: Form I-765 Work Permit 3 months/ Form-821 up to 6 months/Form I-131 up to 6 months

TPS HEADQUARTERS: 12944 West Dixie Highway, North Miami, FL. 33161
CONTACT PERSONJEAN SOREL Florida’s TPS General In Chief

CONTACT INFO: 305.433.5686 / TOLL FREE 1.800.731.6092

FREE APPLICATION ASSISTANCE IF YOU DEMONSTRATE FINANCIAL STRAIN

If you want to stay informed remember to follow us on all social media platforms :

FOLLOW US